CMS of Content Management System, is het achterliggende gedeelte van uw website en maakt het mogelijk dat uw website op het internet wordt gepubliceerd. Zie verder Artikel “Wat is CMS”